Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

RIP Whitney Houston

AH ΓΟΥΗΛ ΟΛΓΟΥΕΗΖ ΛΟΒ ΓΙΟΥ,ΓΟΥΗΤΝΕΥ
August 9, 1963 – February 11, 2012)